VARSTVO PODATKOV IN PIŠKOTKI

Namen obvestila o zasebnosti (»obvestilo«) je, da vas seznanimo, katere osebne podatke zbiramo in za kakšne namene, kaj z njimi počnemo, kako skrbimo za njihovo varnost in katere so vaše pravice, ki jih lahko uveljavljate v glede obdelave osebnih podatkov. Varovanje vaših osebnih podatkov jemljemo izjemno resno in odgovorno. V celoti spoštujemo svoje obveznosti glede zakonite, poštene in transparentne obdelave osebnih podatkov. Svetujemo vam, da se podrobno seznanite z vsebino tega obvestila.

Zaradi zagotavljanja skladnosti tega obvestila s predpisi o varstvu osebnih podatkov si PharmaHemp pridržuje pravico, da ga spremeni ali dopolni. O spremembah vas bomo pravočasno obvestili na najprimernejši način, npr. po elektronski pošti ali z objavo na spletni strani.

Podatki o podjetju:

PharmaHemp d.o.o.
Naslov podjetja: Koprska 106c, SI-1000 Ljubljana
Naslov poslovne enote: Cesta v Gorice 8, SI-1000 Ljubljana
Slovenia, EU
Davčna številka: SI 11032413
Davčni zavezanec: YES
Registracijska številka: 2343428000
Telefon: +386 1 620 7823
Email: [email protected]

Katere osebne podatke obdelujemo?

a.) Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-poštni naslov, naslov, mesto, kraj, ulica, država);
b.) Podatki o uporabi naših spletnih strani (kliki na povezave, porabljen čas) in podatki o odzivu na naša e-sporočila (ali je bilo sporočilo odprto, na katere povezave ste kliknili);
c.) Podatke, ki jih potrebujemo za izpolnitev pogodbe in dostavo kupljenega blaga (predmet nakupa, cena, naslov za dostavo, rok dostave, način plačila, datum plačila, podatki o reklamacijah, podatki o izdanem računu ipd.)
d.) Informacije o strežniku (npr. datum in čas obiskov, obiskane podstrani, informacije, ki ste si jih ogledali ali iskali itd.).
e.) Podatki o napravi (podatki o računalniku ali mobilni napravi, s katero dostopate do spletne strani, vključno z operacijskim sistemom, modelom, spletnim brskalnikom itd.).
f.) Informacije o uporabi naše spletne strani.
g.) Zbirni podatki za namene oglaševanja in trženja, kot so ogledani in kupljeni artikli ter druge aktivnosti, povezane z nakupnim procesom.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo le, kadar je to potrebno ali ste v to privolili sami. Vaših osebnih podatkov ne bomo obdelovali, če namen ali podlaga za njihovo obdelavo nista ustrezno utemeljena z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov, Ur. l. RS št. 94/07 – ur. l.). prečiščeno besedilo (ZVOP-1)). Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in prostem pretoku takih podatkov (GDPR) in Zakon o elektronskih komunikacijah, Uradni list RS 109 /12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – izp. US, 81/15 in 40/17 (ZEKom-1)).

PharmaHemp bo vaše osebne podatke obdeloval na naslednjih zakonskih podlagah:

Z obiskom naše spletne strani ste sprejeli in se strinjali s Splošnimi pogoji uporabe te spletne strani ter sklenili pogodbo s podjetjem PharmaHemp, ki je pravna podlaga za obdelavo vaših osebnih podatkov. Podatki so šifrirani in preneseni na strežnik v varni obliki. Takšen sistem preprečuje, da bi kdo prestregel vaše osebne podatke.

PharmaHemp vaše osebne podatke obdeluje tudi na zakonski podlagi:

na podlagi nacionalne zakonodaje, vključno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (Uradni list RS, št. 68/16 in 81/19; ZPPDFT-1), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS). Slovenije, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo; ZVOP-1), Zakon o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15 in 63/16 – ZKUASP; ZASP) itd., po drugih mednarodnih pogodbah in predpisih EU, ki družbo PharmaHemp zavezujejo k posredovanju osebnih podatkov posameznikov v določenih primerih državnim organom in drugim upravljavcem za izpolnjevanje njihovih zakonskih obveznosti oz. odgovornosti.

PharmaHemp lahko obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, npr:

a.) za statistične namene in zbiranje demografskih podatkov ter interesov obiskovalcev,
b.) za prepoznavanje težav s strežnikom in spletno stranjo,
c.) izvajati poslovne analize,
d.) za nadaljnji razvoj ponudbe,
e.) izboljšati ali prilagoditi storitve posamezniku,
f.) ugotavljanje učinkovitosti promocijskih aktivnosti in oglaševanja,
g.) na podlagi drugih zakonitih interesov.

V določenih primerih lahko PharmaHemp obdeluje vaše osebne podatke na podlagi vaše osebne privolitve za izvajanje marketinških aktivnosti, kot je pošiljanje aktualnih novic in splošnih informacij o ponudbah, novostih, ugodnostih, dogodkih ali nagradnih igrah ter za obveščanje o ponudbi storitev. prilagojeno vašim osebnim interesom. na podlagi profiliranja, ki ga za te namene uporablja PharmaHemp. Osebna privolitev je popolnoma prostovoljna in ni pogoj za sklenitev pogodbe. V teh primerih poteka obdelava v okviru izjave o danem namenu in dogovorjenih načinih obveščanja, do preklica soglasja.

Nameni obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:
a.) komuniciranje z vami glede zagotavljanja naših storitev in odgovarjanje na vaša povpraševanja;
b.) sklenitev pogodbe in izpolnitev obveznosti iz sklenjene pogodbe;
c.) tržno komuniciranje (pošiljanje e-pošte in SMS sporočil);
d.) za uveljavljanje morebitnih pravnih zahtevkov in reševanje sporov;
e.) za statistične analize o prodaji našega blaga in uporabi naših spletnih strani;
f.) trženje in oglaševanje na spletnih mestih tretjih oseb

Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke in kaj se z njimi zgodi potem?

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je predpisano oziroma dovoljeno in je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani. Po izpolnitvi namena bomo hranili samo tiste osebne podatke, ki smo jih dolžni hraniti po zakonu ali ki bi jih morda potrebovali za dokazne ali obrambne namene, če bi obstajala možnost uveljavljanja pravnih zahtevkov. Ostali podatki se izbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezne vrste osebnih podatkov ne določa drugače.

Vaše osebne podatke, ki jih obdelujemo za pošiljanje ponudb in obveščanje o novostih, hranimo do vašega preklica oziroma v vsakem primeru največ pet let od dneva soglasja. Po preteku tega roka vas bomo ponovno vprašali za soglasje.

Podatki o izdanih računih se hranijo 10 let od dneva izdaje.

Po preteku obdobja hrambe se osebni podatki dejansko izbrišejo oziroma anonimizirajo, kar pomeni, da jih obdelujemo tako, da jih ni več mogoče povezati z vami ali vam jih pripisati.

Prostovoljno posredovanje podatkov in posledice neposredovanja

Posredovanje osebnih podatkov je prostovoljno. Osebnih podatkov nam niste dolžni posredovati, če pa jih ne posredujete, z nami ne morete skleniti pogodbe (saj jih potrebujemo za dostavo naročila). Navedli bomo, kateri podatki so takšni, da bo njihov prenos imel navedene posledice vsakič, ko od vas pridobimo osebne podatke.

Kdo ima dostop do osebnih podatkov, ki ste nam jih posredovali? Ali bomo vaše osebne podatke razkrili tretjim osebam ali jih prenesli izven EU?

Vašo zasebnost jemljemo zelo resno. Vaši osebni podatki so poslovna skrivnost družbe PharmaHemp. Zaposleni v podjetju PharmaHemp obdelujejo vaše osebne podatke v skladu z našimi poverilnicami in našimi internimi pravilniki. Pogodbeni obdelovalci so zavezani k varovanju zaupnih podatkov in spoštovanju pravic posameznikov enako kot zaposleni v PharmaHempu.

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo in ne omogočamo dostopa do njih tretjim osebam, razen tistim, ki imajo z nami sklenjeno pisno pogodbo, na podlagi katere opravljajo določena opravila v zvezi z obdelavo podatkov in so zavezani spoštovati zakonodajo o obdelavi in varstvo osebnih podatkov. pogodbeni obdelovalci. Pogodbeni obdelovalci, ki jim posredujemo osebne podatke, so na primer:

a.) ponudniki marketinških storitev;
b.) ponudniki elektronske pošte;
c.) ponudniki programskih rešitev;
d.) dostavne službe itd.
Pogodbeni obdelovalci lahko osebne podatke obdelujejo le po naših navodilih in osebnih podatkov ne smejo obdelovati za svoje namene. Skupaj s svojimi zaposlenimi so zavezani k varovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Kakšne so vaše pravice glede obdelave osebnih podatkov?

Kadarkoli lahko zahtevate vpogled ali dostop do svojih osebnih podatkov, njihov popravek ali izbris, omejite njihovo obdelavo ali obdelavi ugovarjate. Obvestili vas bomo, če bo ta zahteva vplivala na zmožnost nadaljnjega delovanja te spletne strani. V določenih primerih imate tudi pravico, da svoje osebne podatke prenesete na drugega upravljavca. Slednje je odvisno od tehničnih zmožnosti in notranjih politik posameznega operaterja.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za oddajo ponudb in obveščanje o novostih lahko kadarkoli prekličete, pod pogojem, da preklic soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi tega soglasja za obdobje pred preklicem.

PharmaHemp ne prevzema nobene odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov, ki jih posredujete. Uporabnik je dolžan skrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov.

V primeru kršitve varstva osebnih podatkov vas bomo o tem obvestili pod pogoji, ki jih določa veljavna zakonodaja.

Postopek za uveljavljanje pravic

Svoje zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic do osebnih podatkov lahko pisno naslovite na kateri koli kontakt, ki je naveden na vrhu tega dokumenta pod Upravljavec osebnih podatkov in Kontaktni podatki.

Za zanesljivo identifikacijo v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki lahko od vas zahtevamo dodatne informacije, ukrepanje pa lahko zavrnemo le, če dokažemo, da vas ne moremo zanesljivo identificirati.

Na vašo zahtevo za uveljavljanje vaših pravic do osebnih podatkov moramo odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema vaše zahteve.

Vse spremembe našega pravilnika o zasebnosti bodo objavljene na tem spletnem mestu.

Pravica do pritožbe

Zoper obdelavo osebnih podatkov se lahko kadarkoli pritožite pri nadzornem organu Republike Slovenije, to je Informacijskem pooblaščencu, na naslovu Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Izključitev odgovornosti

PharmaHemp ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi vam nastala zaradi posredovanja nepravilnih, lažnih, nepopolnih ali zastarelih podatkov vašemu ponudniku.

Enako velja za odgovornost PharmaHempa, če je škoda povzročena iz kakršnegakoli razloga na vaši strani, npr. da je nekdo v vašem imenu nepooblaščeno kupil blago tako, da je brez razloga s strani podjetja pridobil dostop do sredstev za dostop do spletne trgovine (npr. gesla, računalnik, telefon…). Za varovanje podatkov, potrebnih za dostop do spletne trgovine, ste odgovorni sami.

Ob vsakem sumu zlorabe vaših osebnih podatkov ali podatkov, potrebnih za dostop do določenih delov spletnega mesta (uporabniško ime in geslo) ali v primeru nepooblaščenega dostopa do teh podatkov, nas morate takoj obvestiti.

V primeru sklenitve pogodbenega razmerja med ponudnikom in uporabnikom se v vsakem primeru glede izključitev in omejitev odgovornosti ponudnika uporabljajo določbe, ki urejajo to razmerje (pogodba, splošni pogoji ipd.).

Piškotki

Podlaga za obveščanje o piškotkih je novela Zakona o elektronskih komunikacijah, Uradni list RS 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – Odločba Ustavnega sodišča, 81/15 in 40/ 17 (ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013 in je uvedel nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na uporabnikovem računalniku ali mobilni napravi.

Kaj so piškotki?

Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki se ob obisku spletne strani prenese na uporabnikov računalnik in običajno vsebuje ime strežnika, s katerega je bil piškotek poslan, življenjsko dobo piškotka, njegovo vrednost – naključno ustvarjeno edinstveno številko.

Sam piškotek ne vsebuje in ne zbira informacij. Če pa ga bere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, lahko to spletnemu mestu pomaga izvajati uporabniku prijaznejše storitve, npr. da si zapomnite svoje uporabniško ime in geslo za prihodnjo registracijo ali da si zapomnite prejšnje nakupe ali podatke o uporabniškem računu. Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko bere in uporablja ta piškotek. Na zaupanja vrednem spletnem mestu lahko piškotki obogatijo izkušnjo. Piškotki pa se lahko uporabljajo tudi na načine, ki predstavljajo vdor v posameznikovo zasebnost. Piškotki niso škodljivi in ​​so vedno časovno omejeni.

Namen piškotkov

Namen piškotkov je izboljšati delovanje spletne strani in uporabniško izkušnjo pri ogledu spletnih strani. Interakcija med vami in spletnim mestom je s piškotki hitrejša in lažja. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni vaše osebne nastavitve in izkušnje. To prihrani čas in naredi brskanje po spletu učinkovitejše.

Piškotki PharmaHemp

Na spletnem mestu uporabljamo le piškotke, ki so dovoljeni po zakonu ZEKom-1. Uporabljajo se samo piškotki, ki so nujno potrebni za delovanje te spletne strani. Za beleženje statistike obiskanosti strani uporabljamo sistem, ki beleži le sejni piškotek in ne sledi vašemu nadaljnjemu obnašanju na spletni strani ali v povezavi z drugimi stranmi. Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z uporabo spodaj opisanih piškotkov.

Nekateri piškotki, ki jih uporabljamo, so začasni, nekateri pa so shranjeni na vaši napravi za določen čas, tudi potem, ko ste že zapustili našo spletno stran. Za merjenje obiskanosti spletnih strani uporabljamo začasne piškotke, ki nam omogočajo preverjanje učinkovitosti prikaza vsebin in ustreznosti oglasov ter nenehno izboljševanje spletnih strani. S shranjenimi piškotki shranimo kontaktne podatke za kasnejše obiske spletne strani, tako da se vam naslednjič ni treba več prijaviti ali pa je spletni prikaz vsebine prilagojen vaši napravi. Uporabljamo tudi shranjene piškotke, ki izvirajo iz drugih spletnih mest, npr. Facebook, Twitter, Google in drugi. Če se z njihovo uporabo ne strinjate, piškotki ne bodo nameščeni.

Poleg zgoraj navedenega uporabljamo tudi piškotke, da ugotovimo, kako krmarite po naših spletnih straneh, katere vsebine vas zanimajo in kako dolgo je trajal vaš obisk. Na podlagi tega lahko uredimo vsebino spletne strani in jo prilagodimo vašim potrebam.

Podatke, zbrane s piškotki, zbiramo izključno v statistične namene in za zbiranje demografskih podatkov ter zanimanja obiskovalcev (vendar le tako, da vaše identitete ni mogoče odkriti), za prepoznavanje težav s strežnikom, urejanje spletnih strani in obveščanje o izdelkih. sledenje uporabniku preko različnih spletnih strani, prilagajanje vsebin njegovim interesom ter v marketinške in oglaševalske namene.

Končne določbe

Poleg tega Obvestila vam svetujemo, da preberete Splošne pogoje uporabe, ki so objavljeni na spletni strani in skupaj s tem Obvestilom tvorijo zavezujočo pogodbo med vami in PharmaHempom.