AKREDITIRANE LABORATORIJSKE STORITVE

Za ustrezen nadzor kakovosti, ki je hiter in hkrati zanesljiv, je nujen lastni analitski laboratorij. Zato smo že leta 2016 ustanovili PharmaHemp Laboratories®. PharmaHemp d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji z akreditacijsko številko LP-117 na področju preskušanja (SIST EN ISO / IEC 17025).

Obseg akreditiranja je opisan v prilogi akreditacijske listine.

Naše analitske metode in postopki za kvantitativno določanje fitokanabinoidov v različnih vrstah vzorcev, pridobljenih iz konoplje, so validirani. Sodelujemo tudi pri medlaboratorijskih primerjavah in preverjanju usposobljenosti, kar je eden temeljev za podelitev laboratorijske akreditacije.

Poleg testiranja moči fitokanabinoidov izvajamo tudi redna testiranja drugih pomembnih parametrov s strani zunanjih laboratorijev. Ti vključujejo analizo težkih kovin, mikrobiologijo skupaj z mikotoksini, pesticide, PAH, dioksine in terpene v akreditiranih laboratorijih Neotron, Eurofins, Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano ter meroslovnem in preskusnem laboratoriju UCT Praga.

pharma-quality-system
PharmaHemp d.o.o. je akreditiran pri Slovenski akreditaciji z akreditacijsko številko LP-117 na področju preskušanja (SIST EN ISO / IEC 17025).